2022 adli tatili ne vakit başlıyor? Adli tatilde devam eden davalar hangileri?

12.07.2022 09:35 Son Güncelleme: 12.07.2022 09:37 Adli dinlence başlama zamanı bilgisi temmuz ayının son günleriyle beraber hız kazanmıştır. Adli tatilin başlangıcı, bilhassa adliyelerde yargısal işleri olan vatandaşlar tarafınca merakla araştırılan mevzular içinde yer ediniyor. Adli dinlence, Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Adli çalışanların izin süreci olarak malum dinlence süreci her yıl aynı tarihler içinde yapılıyor.
2022 ADLİ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “Adli dinlence süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli dinlence, her yıl 20 Temmuz’da adım atar, 31 Ağustos’ta biter. Yeni adli yıl bir Eylülde adım atar.” ifadeleri yer ediniyor.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDER? Adli tatilde, sadece aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati önlem, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti benzer biçimde geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve öteki başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi yada iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı yitik belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile ana para şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle tekrardan yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine gore, mahkemenin vazife alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda çabuk olduğu belirtilen yada taraflardan birinin talebi üstüne, mahkemece çabuk görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde yada dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üstüne, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler haricinde kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen yanıt dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adalet sarayı mahkemesine yada Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adalet sarayı mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
MADDE 104- (1) Adli tatile doğal olarak olan dava ve işlerde, bu Kanunun belirleme etmiş olduğu sürelerin bitmesi dinlence zamanına rastlarsa, bu süreler ek olarak bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren yedi gün uzatılmış sayılır.
TOKİ kuralı konut satış başvuruları ne vakit başlıyor? İl il TOKİ konut tutarları!

Son Dakika Haberler